New Limited Edition Kit Kats

Kit Kat NibblerKit Kat Extra Choc Chunky Nibbler &

Kit Kat VanillaKit Kat Vanilla 4 Finger Stirrer

both now available